Tag: wyłożenie do publicznego wglądu

Obwieszczenie z dnia 28 marca 2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zaborskiej i Batorego

Obszar pod zmianę miejscowego planu zagospodarowania prrzestrzennego

Oświęcim, dnia 28 marca 2019 r. Znak sprawy: GA.6721.92.116.2017.II OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic Zaborskiej i Batorego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art.54 ust.

Font Resize
Contrast