Tag: zawiadomienie

Zawiadomienie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie określenia terminu załatwienia sprawy

Z A W I A D O M I E N I E Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o określeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa przepławki dla ryb omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły oraz modernizacja

Font Resize
Contrast