08.04.2016

Terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych w 2016 roku. Od lipca zmieniają się opłaty

 

Przypominamy mieszkańcom Oświęcimia i firmom działającym w mieście o terminach opłat za odbiór śmieci:
za I kwartał do 15 kwietnia 
za II kwartał do 15 lipca
za III kwartał do 15 października
za IV kwartał do15 grudnia
Od 1 lipca 2016 r. zamieniają się stawki za odbiór śmieci z 9,50 zł na 10 zł za odpady segregowane i z 12,50 zł na 15 zł za odpady nieposegregowane. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty. Zmieniły się również stawki opłat za pojemniki do odbioru opadów komunalnych, z których korzystają firmy.
W czerwcu do mieszkańców i firm trafią zawiadomienia o wysokości opłaty po zmianie stawki za odbiór odpadów komunalnych.

 

Przypominamy mieszkańcom Oświęcimia i firmom działającym w mieście o terminach opłat za odbiór śmieci:
za I kwartał do 15 kwietnia 
za II kwartał do 15 lipca
za III kwartał do 15 października
za IV kwartał do15 grudnia
Od 1 lipca 2016 r. zamieniają się stawki za odbiór śmieci z 9,50 zł na 10 zł za odpady segregowane i z 12,50 zł na 15 zł za odpady nieposegregowane. Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z częściowego zwolnienia z opłaty. Zmieniły się również stawki opłat za pojemniki do odbioru opadów komunalnych, z których korzystają firmy.
W czerwcu do mieszkańców i firm trafią zawiadomienia o wysokości opłaty po zmianie stawki za odbiór odpadów komunalnych.