12.10.2015

Trening systemu ostrzegania o zagrożeniach z powietrza

 

14 października 2015 r. w godz. 6.00 – 19.00 (termin zapasowy 16 października 2015 r.) zostanie przeprowadzony trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. W jego trakcie będą przekazywane ćwiczebne komunikaty ostrzegawcze, dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez obiekty powietrzne, stwarzające potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

 

14 października 2015 r. w godz. 6.00 – 19.00 (termin zapasowy 16 października 2015 r.) zostanie przeprowadzony trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. W jego trakcie będą przekazywane ćwiczebne komunikaty ostrzegawcze, dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez obiekty powietrzne, stwarzające potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

 
W tym dniu Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK) w Oświęcimiu po odebraniu sygnału o zagrożeniu uruchomi system alarmowania w mieście, poprzez wyemitowanie sygnału za pomocą syren alarmowych.
„OGŁOSZENIE ALARMU” (ĆWICZEBNY) – sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,
„ODWOŁANIE ALARMU” – (ĆWICZEBNY) – sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut