20.09.2018

TRENING SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA

KOMUNIKAT

W dniu 25 września 2018 r. na terenie miasta Oświęcim zostanie przeprowadzony powiatowy trening Systemu Wykrywania i Alarmowania.

W ramach treningu zostaną ćwiczebnie włączone syreny alarmowe za pomocą których będą nadane następujące sygnały dźwiękowe:

  1. Pierwszy sygnał „ogłoszenie alarmu” – godz. 1000

– sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.

  1. Drugi sygnał „odwołanie alarmu” – godz. 1100

– sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Sygnały nadawane będą zgodnie z „Załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 96)” w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. (Dz. U. z 2013 r., poz. 96)