06.10.2014

Trening systemu wykrywania i alarmowania

 7 pażdziernika odbędzie się powiatowy trening systemu wykrywania i alarmowania. O godzinie 10.00 zostaną włączone syreny alarmowe w Oświęcimiu w celu sprawdzenia ich działania. „ Ogłoszenie alarmu” – ćwiczebny (sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut) oraz po upływie jednej godziny od zakończenia sygnału „Odwołanie alarmu” ćwiczebny ( sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.) 
Sygnały zostaną wyemitowane zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 96) w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

 7 pażdziernika odbędzie się powiatowy trening systemu wykrywania i alarmowania. O godzinie 10.00 zostaną włączone syreny alarmowe w Oświęcimiu w celu sprawdzenia ich działania. „ Ogłoszenie alarmu” – ćwiczebny (sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut) oraz po upływie jednej godziny od zakończenia sygnału „Odwołanie alarmu” ćwiczebny ( sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.) 
Sygnały zostaną wyemitowane zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 96) w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.