03.09.2014

Tytuły, nagrody i wyróżnienia na uroczystej sesji z okazji Święta Miasta

Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim to jeden z punktów programu uroczystej sesji Rady Miasta z okazji Święta Miasta, która odbędzie się dzisiaj o godz. 17 w Oświęcimskim Centrum Kultury. 
Święto Miasta obchodzone jest 3 września na pamiątkę wydarzeń z 1291 roku, kiedy to  książę cieszyński Mieszko I potwierdził posiadane już przez Oświęcim prawa miejskie. Wtedy też Mieszko I ustanowił kolejne przywileje dające solidne podstawy do rozwoju gospodarczego naszego miasta.
Obok wystąpienia Janusza Chwieruta pełniącego funkcję prezydenta Oświęcimia program uroczystości przewiduje wręczenie Medali Miasta Oświęcimia oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.

fot. Wyróżnieni sportowcy podczas ubiegłorocznej sesji Rady Miasta

Wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim to jeden z punktów programu uroczystej sesji Rady Miasta z okazji Święta Miasta, która odbędzie się dzisiaj o godz. 17 w Oświęcimskim Centrum Kultury. 
Święto Miasta obchodzone jest 3 września na pamiątkę wydarzeń z 1291 roku, kiedy to  książę cieszyński Mieszko I potwierdził posiadane już przez Oświęcim prawa miejskie. Wtedy też Mieszko I ustanowił kolejne przywileje dające solidne podstawy do rozwoju gospodarczego naszego miasta.
Obok wystąpienia Janusza Chwieruta pełniącego funkcję prezydenta Oświęcimia program uroczystości przewiduje wręczenie Medali Miasta Oświęcimia oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.

fot. Wyróżnieni sportowcy podczas ubiegłorocznej sesji Rady Miasta

W tym roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta otrzyma Joanna Papuzińska-Beksiak – za propagowanie idei Oświęcimia – Miasta Pokoju poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz wieloletnią współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Oświęcimiu.

Medal Miasta odbierze Christoph Heubner, obywatel Niemiec, współpracujący z MDSM, „w dowód uznania za wieloletnią działalność w procesie polsko-niemieckiego pojednania, przezwyciężanie uprzedzeń związanych ze wspólną polsko – niemiecką przeszłością, za organizację współpracy młodzieży polskiej i niemieckiej w Miejscu Pamięci – byłym KL Auschwitz i Oświęcimiu – Światowym Centrum Pokoju, za edukację o zagrożeniach płynących z nietolerancji, przekazywanie przesłania o prawach mieszkańców Oświęcimia do normalnego, zwyczajnego funkcjonowania z zachowaniem wrażliwości na historyczne dziedzictwo tego miejsca, za osiągnięcia dydaktyczno—wychowawcze, wkład i zaangażowanie w budowanie wzajemnych pozytywnych relacji w społeczeństwie obywatelskim, wspieranie działań byłych więźniów KL Auschwitz-Birkenau, wrażliwość na krzywdę ludzką, wspieranie działań pomocowych dla mieszkańców miasta pokrzywdzonych w wyniku powodzi oraz wypadków losowych, a także za promocję naszego miasta i Ziemi Oświęcimskiej poza granicami Polski”.

Wręczono zostaną też wyróżnienia w ramach obchodów roku aktywnego i zdrowego stylu życia.Nagrody otrzymają też prezesi klubów sportowych, organizacji i stowarzyszeń oraz trenarzy.  Pływacy, karatecy, brydżyści, łyżwiarze figurowi, tancerze oraz zdobywca czterech medali na mistrzostwach Europy osób po transplantacjach i dializowanych otrzymają  nagrody i wyróżnienia. Sesję zakończy koncert w wykonaniu Kwintetu Dętego Filharmoników Krakowskich.