21.02.2013

Uchylenie ogłoszenia o konkursie w sprawie udzielania mieszkańcom Oświęcimia świadczeń zdrowotnych.

Uchylone zostało Zarządzenie nr 0050.6.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 01.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Oświęcim świadczeń zdrowotnych. Dokument znajduje się w załączniku. 

Uchylone zostało Zarządzenie nr 0050.6.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 01.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Oświęcim świadczeń zdrowotnych. Dokument znajduje się w załączniku.