18.12.2013

Uczelnia poszerza ofertę edukacyjną

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu będzie kształcić inżynierów. Uczelnia otrzymała decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. nadającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji". Rekrutacja jeszcze w grudniu tego roku.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu będzie kształcić inżynierów. Uczelnia otrzymała decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2013 r. nadającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji". Rekrutacja jeszcze w grudniu tego roku.