26.08.2016

Ulica Chemików zamknIęta od środy. Trwa budowa północnej obwodnicy miasta

 
Marcin Sosiński z firmy Banimex, która buduje obwodnicę północną miasta informuje, że od 31 sierpnia zamknięta zostanie ul. Chemików na odcinku od al. Tysiąclecia do ul. Fabrycznej i ul. Olszewskiego. Objazdy będą ulicami: Olszewskiego, Szustera i Tysiąclecia.
Inwestycja jest prowadzona od kilku miesięcy. Obwodnica Oświęcimia stanowi połączenie między drogą wojewódzką nr 933, a drogą krajową nr 44.

Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.

 
Marcin Sosiński z firmy Banimex, która buduje obwodnicę północną miasta informuje, że od 31 sierpnia zamknięta zostanie ul. Chemików na odcinku od al. Tysiąclecia do ul. Fabrycznej i ul. Olszewskiego. Objazdy będą ulicami: Olszewskiego, Szustera i Tysiąclecia.
Inwestycja jest prowadzona od kilku miesięcy. Obwodnica Oświęcimia stanowi połączenie między drogą wojewódzką nr 933, a drogą krajową nr 44.

Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Zakres prac obejmuje powstanie: pięciokilometrowej drogi, chodnika i ścieżki rowerowej o długości ok. trzech kilometrów, mostu na Wiśle wraz z wiaduktem kolejowym oraz pięciu rond. Inwestycja zakończy się pod koniec 2017 roku. Całkowity koszt budowy wyniesie prawie 120 mln zł, a 85 procent kosztów pokryją środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.