29.03.2013

Umorzenie postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Poniżej w załączniku prezentujemy wyniki konkursu ogłoszonego na udzielanie w roku 2013 mieszkańcom miasta świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Z uwagi na to, że żadna oferta nie została wyłoniona, postępowanie konkursowe zostało umorzone

Poniżej w załączniku prezentujemy wyniki konkursu ogłoszonego na udzielanie w roku 2013 mieszkańcom miasta świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Z uwagi na to, że żadna oferta nie została wyłoniona, postępowanie konkursowe zostało umorzone