18.11.2011

Umowa na termomodernizację szkół podpisana

Dzisiaj została podpisana umowa na termomodernizację placówek oświatowych pomiędzy Urzędem Miasta, a firmami wykonawczymi.  Jest to zadanie dwuletnie. Będą przy niej pracować dwie firmy, wyłonione w drodze przetargu. Jedna wykona zewnętrzne prace dociepleniowe.  Druga wymieni instalację centralnego ogrzewania. Jednak ta część prac będzie  prowadzona dopiero po sezonie grzewczym.  –  Cieszę się, że udało się nam znaleźć pieniądze i doprowadzić do kompleksowej termomodernizacji placówek oświatowych, które nie tylko zyskają na wyglądzie, ale też będą tańsze w utrzymaniu, ze względu na mniejsze zużycie ciepła – podkreśla Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

Dzisiaj została podpisana umowa na termomodernizację placówek oświatowych pomiędzy Urzędem Miasta, a firmami wykonawczymi.  Jest to zadanie dwuletnie. Będą przy niej pracować dwie firmy, wyłonione w drodze przetargu. Jedna wykona zewnętrzne prace dociepleniowe.  Druga wymieni instalację centralnego ogrzewania. Jednak ta część prac będzie  prowadzona dopiero po sezonie grzewczym.  –  Cieszę się, że udało się nam znaleźć pieniądze i doprowadzić do kompleksowej termomodernizacji placówek oświatowych, które nie tylko zyskają na wyglądzie, ale też będą tańsze w utrzymaniu, ze względu na mniejsze zużycie ciepła – podkreśla Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

 

Jeszcze w tym roku  rozpoczną się prace w Szkole Podstawowej nr 5. Wykonywane będą tylko te roboty, które są możliwe przy obecnych warunkach pogodowych ( np. docieplenie stropów). W przyszłym roku termomodernizacji zostaną poddane szkoły podstawowe nr 4 i 9,  Zespół Szkół nr 1 oraz Miejskie Gimnazjum nr 2.  W  2013 rok Szkoły Podstawowe nr 1 i 11,  Miejskie Gimnazjum nr  3 i 4  oraz Przedszkole nr 16. 
Termomodernizacja będzie obejmować docieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymianę instalacji odgromowej, nowe rury wpustowe i rynny. Kolejnym krokiem będzie wymiana instalacji centralnego ogrzewania w przypadku ośmiu szkół. W dwóch placówkach instalacja  grzewcza będzie tylko modernizowana.  Inwestycja będzie kosztować ponad 6,7 mln zł. Miasto pozyskało ok. 30 proc. dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.