03.09.2012

Upamiętniono 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej

 

W 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej władze miasta, powiatu, organizacje, stowarzyszenia, delegacje z partnerskich miast z Niemiec, Francji, Ukrainy  i Włoch złożyły kwiaty na grobie Nieznanego Żołnierza oraz na cmentarzu parafialnym pod Pomnikiem Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945 i Żołnierzy Polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r.

 

 

 

 

W 73. rocznicę wybuchu II wojny światowej władze miasta, powiatu, organizacje, stowarzyszenia, delegacje z partnerskich miast z Niemiec, Francji, Ukrainy  i Włoch złożyły kwiaty na grobie Nieznanego Żołnierza oraz na cmentarzu parafialnym pod Pomnikiem Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945 i Żołnierzy Polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r.