27.08.2012

Uroczysta Sesja Rady Miasta

W dniu 31 sierpnia  2012 r. o godz. 17.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
3. Wręczenie Medali Miasta Oświęcim.
4. Wręczenie Nagród Miasta Oświęcimia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Zamknięcie obrad.
 

W dniu 31 sierpnia  2012 r. o godz. 17.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
3. Wręczenie Medali Miasta Oświęcim.
4. Wręczenie Nagród Miasta Oświęcimia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Zamknięcie obrad.