21.08.2013

Uroczysta Sesja Rady Miasta

W dniu 30 sierpnia 2013 r. o godz. 17.00 w sali teatralnej Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
3. Wręczenie Medali Miasta Oświęcim.
4. Wręczenie Nagród Miasta Oświęcimia za wysokie osiągnięcia i wyniki sportowe.
5. Wręczenie wyróżnień w ramach obchodów Roku Kultury.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Zamknięcie obrad.

W dniu 30 sierpnia 2013 r. o godz. 17.00 w sali teatralnej Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
3. Wręczenie Medali Miasta Oświęcim.
4. Wręczenie Nagród Miasta Oświęcimia za wysokie osiągnięcia i wyniki sportowe.
5. Wręczenie wyróżnień w ramach obchodów Roku Kultury.
6. Wystąpienia zaproszonych gości.
7. Zamknięcie obrad.