27.08.2014

Uroczysta Sesja Rady Miasta

W dniu 3 września 2014 r. o godz. 17.00 w sali teatralnej Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
3. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim.
4. Wręczenie Medalu Miasta Oświęcim.
5. Wręczenie wyróżnień w ramach obchodów „Roku aktywności i zdrowego stylu życia”.
6. Wręczenie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe w mieście Oświęcim.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zamknięcie obrad.

W dniu 3 września 2014 r. o godz. 17.00 w sali teatralnej Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
3. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim.
4. Wręczenie Medalu Miasta Oświęcim.
5. Wręczenie wyróżnień w ramach obchodów „Roku aktywności i zdrowego stylu życia”.
6. Wręczenie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe w mieście Oświęcim.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zamknięcie obrad.