25.08.2016

Uroczysta sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 2 września 2016 r. o godz. 17.00 w sali teatralnej Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
3. Wręczenie stypendiów ,,Oświęcimskie Orły”.
4. Wręczenie nagród za wysokie wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Zamknięcie obrad.

W dniu 2 września 2016 r. o godz. 17.00 w sali teatralnej Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
3. Wręczenie stypendiów ,,Oświęcimskie Orły”.
4. Wręczenie nagród za wysokie wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
5. Wystąpienia zaproszonych gości.
6. Zamknięcie obrad.