25.08.2011

Uroczysta Sesja Rady Miasta

W dniu 2 września  2011 r. o godz. 17.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
3. Wręczenie Medali Miasta Oświęcim.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Zamknięcie obrad.
 

W dniu 2 września  2011 r. o godz. 17.00  w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
3. Wręczenie Medali Miasta Oświęcim.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Zamknięcie obrad.