28.01.2013

Uroczystości 68. rocznicy oswobodzenia KL Auschwitz i miasta Oświęcimia

27 stycznia 2013 roku, podczas uroczystości na placu Tadeusza Kościuszki, upamiętniono 68. rocznicę oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz oraz miasta Oświęcimia. Obok władz miasta, powiatu, radnych, posłów, delegacji muzeum, organizacji i instytucji działających w mieście, szkół, mieszkańców Oświęcimia, kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza złożyli też przedstawiciele miast partnerskich Oświęcimia z Niemiec, Francji, Włoch i Ukrainy.

Pamięć wielu ofiar II wojny światowej uczczono też w kilku innych punktach miasta.

Po południu w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu odbyła się polsko-włoska konferencja o więźniach KL Auschwitz: Primo Levim i Witoldzie Pileckim.

27 stycznia 2013 roku, podczas uroczystości na placu Tadeusza Kościuszki, upamiętniono 68. rocznicę oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz oraz miasta Oświęcimia. Obok władz miasta, powiatu, radnych, posłów, delegacji muzeum, organizacji i instytucji działających w mieście, szkół, mieszkańców Oświęcimia, kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza złożyli też przedstawiciele miast partnerskich Oświęcimia z Niemiec, Francji, Włoch i Ukrainy.

Pamięć wielu ofiar II wojny światowej uczczono też w kilku innych punktach miasta.

Po południu w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu odbyła się polsko-włoska konferencja o więźniach KL Auschwitz: Primo Levim i Witoldzie Pileckim.

W uroczystościach w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, nad którymi patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, wzięli udział byli więźniowie i wyzwoliciele Auschwitz, przedstawiciele rządu i parlamentu Polski oraz Rosji, ambasadorowie i dyplomaci ponad 20 państw, przedstawiciele duchowieństwa, władz regionalnych, samorządów, instytucji i organizacji społecznych, a także wszyscy pragnący uczcić pamięć ofiar niemieckich nazistów. 
 

W 68. rocznicę wyzwolenia Auschwitz w Muzeum oficjalnie otwarto nową wystawę rosyjską„Tragedia.Męstwo. Wyzwolenie”. Mieści się ona w bloku 14 byłego obozu Auschwitz I, jednym z dziewięciu, w których w październiku 1941 r. ulokowano tysiące radzieckich jeńców wojennych. 

W uroczystości wzięli udział m.in. przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Siergiej Naryszkin oraz wicemarszałek Sejmu RP Jerzy Wenderlich, ministrowie kultury Rosji i Polski Władimir Medinski oraz 
Bogdan Zdrojewski, a także dyrektor Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Moskwie Władimir Zabarowski oraz dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński.