15.06.2016

Uroczystości 76. rocznicy deportacji do KL Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów

 Wydarzenia upamiętniające 76. rocznicę pierwszego transportu Polaków do Auschwitz odbyły się wczoraj w Oświęcimiu, a dzień wcześniej w Tarnowie. 
Wzięli w nich udział byli więźniowie Auschwitz, w tym więźniowie pierwszego transportu: Jerzy Bogusz (nr 61) i Kazimierz Albin (nr 118) oraz więzień drugiego transportu Kazimierz Piechowski (nr 918). 14 czerwca 1940 r. Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę 728 Polaków. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów. Data ta uznawana jest za początek funkcjonowania obozu. 

 

Fot.www.auschwitz.org

 Wydarzenia upamiętniające 76. rocznicę pierwszego transportu Polaków do Auschwitz odbyły się wczoraj w Oświęcimiu, a dzień wcześniej w Tarnowie. 
Wzięli w nich udział byli więźniowie Auschwitz, w tym więźniowie pierwszego transportu: Jerzy Bogusz (nr 61) i Kazimierz Albin (nr 118) oraz więzień drugiego transportu Kazimierz Piechowski (nr 918). 14 czerwca 1940 r. Niemcy skierowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę 728 Polaków. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów. Data ta uznawana jest za początek funkcjonowania obozu. 

 

Fot.www.auschwitz.org

Na uroczystościach obecni byli także przedstawiciele władz Rzeczpospolitej Polskiej, m.in. podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw Dialogu Międzynarodowego Anna Maria Anders, sekretarz stanu ds. parlamentarnych, Polonii, konsularnych i dyplomacji publicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Dziedziczak, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji i stowarzyszeń współorganizujących obchody, a także wszyscy pragnący upamiętnić wydarzenia z 14 czerwca 1940 r. Kwiaty w hołdzie ofiarom złożył też prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. 

Decyzją Sejmu RP 14 czerwca obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

 

Fot.www.auschwitz.org