15.11.2010

Uroczystości Święta Niepodległości

Mieszkańcy miasta, władze miasta, radni, posłowie, przedstawiciele władz samorządowych województwa małopolskiego, wojska, policji, instytucji, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,  MDSM, organizacje, stowarzyszenia, młodzież uczcili 92. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
  

Mieszkańcy miasta, władze miasta, radni, posłowie, przedstawiciele władz samorządowych województwa małopolskiego, wojska, policji, instytucji, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,  MDSM, organizacje, stowarzyszenia, młodzież uczcili 92. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
  

Po raz pierwszy oddano hołd przy Ścianie Śmierci w KL Auschwitz 151 Polakom, rozstrzelanym 11 listopada 1941 roku.
Uroczystości rozpoczęły się w kościele p. w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych księży salezjanów wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych z udziałem Chóru Auxilium. Później w kościele księży salezjanów odprawiona została msza św. za Ojczyznę. W paradzie patriotycznej, która przeszła ulicami miasta, by oddać hołd poległym w walce o niepodległość pod Pomnikiem Niepodległości i przed Grobem Nieznanego Żołnierza wzięły udział całe rodziny. Uroczystość główna z ceremoniałem wojskowym odbyła się na placu Kościuszki. W przemówieniu prezydent Oświęcimia Janusz Marszałek odniósł się do miejsc i osób, które walczyły o niepodległość naszej Ojczyzny. Później kwiaty złożono na pomnikach żołnierzy poległych w dwóch wojnach światowych, pomniku Żołnierzy Września na cmentarzu parafialnym oraz przy kaplicy Hallerów w Dworach. Uroczystościom głównym towarzyszyły liczne imprezy kulturalne i sportowe.
 


Tekst wystąpienia prezydenta Janusza Marszałka na placu Tadeusza Kościuszki

 

Szanowni i drodzy Kombatanci!

Wielce czcigodni Przedstawiciele Duchowieństwa!

Szanowni Przedstawiciele Parlamentu RP, Władz Województwa, Powiatu i sąsiednich Gmin!

Szanowni Przedstawiciele Wojska, Policji, Straży, Szkół, Instytucji, Organizacji pozarządowych i Mieszkańców miasta.

Szanowni Państwo!

11 listopada 1918 roku po ponad 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. To jedna z tych dat w historii naszej Ojczyzny, o której zawsze powinniśmy pamiętać. Dzisiejsze święto powinno skłaniać nas do nieustannego poszukiwania naszej historycznej tożsamości, a co za tym idzie przypominania bohaterów z przeszłości tej odległej i bliższej. Jest to bardzo ważne, bo jak świadczą dzieje naszego narodu, wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Stąd przed główną częścią naszych uroczystości na placu Tadeusza Kościuszki oddaliśmy hołd ofiarom egzekucji przy Ścianie Straceń w KL Auschwitz. 11 listopada 1941 roku 151 więźniów- Polaków zostało rozstrzelanych przez Niemców strzałem w tył głowy. Jednym z nich był porucznik Tadeusz Lech, który w dniu poprzedzającym egzekucję, jakby przeczuwając śmierć powiedział rtm. Witoldowi Pileckiemu, że cieszy się, że zginie w Święto Niepodległości. Okupant celowo wybrał ten dzień na egzekucję, bowiem chciał złamać ducha wolności. My Polacy jednak zawsze będziemy tę wolność nosić w sobie.

 

Szanowni i Drodzy Państwo,

naszą powinnością jest także dbanie o miejsca i ślady świadczące o historii Polski i jej bohaterach. W tym roku odnowiliśmy w Dworach kaplicę rodziny Hallerów, rodziny szczególnie zasłużonej dla naszego kraju. Najbardziej znani jej przedstawiciele to generał Józef Haller, a także Cezary Haller de Hallenburg. Zarówno generał Józef Haller, dowódca Błękitnej Armii jak i Cezary Haller walczyli o niepodległość Polski. W trakcie dzisiejszych uroczystości oddamy też hołd przedstawicielom tej rodziny, podczas krótkiej ceremonii w Dworach. Jest to nasza powinność wynikająca z wdzięczności za to, że walcząc o Polskę nie szczędzili krwi, a często życia. Z drugiej strony to nasz obowiązek wobec następnych pokoleń, aby były spadkobiercami tych wszystkich wartości, które łączą się w słowach Polska-Ojczyzna Nasza.

Szanowni Państwo,

zrzucenie jarzma zaborców i odzyskanie niepodległości nie było dziełem przypadku czy szczęśliwego zbiegu okoliczności. Stali za nią nasi bohaterowie narodowi. Przypomnijmy te najważniejsze postacie dla odrodzenia się polskiej państwowości: Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Ignacy Paderewski. Ich drogi do niepodległości były różne. Jednak w decydującym momencie, wybrali najwyższą rację – Ojczyznę. To warto dzisiaj szczególnie podkreślić. Pamiętamy także, że to niezłomny duch naszego Narodu, oparł się prowadzonej przez zaborców świadomej polityce wynaradawiania. Nasi przodkowie wiele razy stawali do walki, dając przykłady niewypowiedzianego męstwa i odwagi. Insurekcja Kościuszkowska, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe – to tylko niektóre przykłady szczególnej ofiarności naszych przodków i ducha wolności Polaków.

Szanowni Państwo,

jak pisał Cyprian Kamil Norwid "Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek". Myślę, że mogę również powiedzieć- Oświęcim to nasz wspólny obowiązek.

Polska to nasze wspólne dobro. Wychowała wiele pokoleń wybitnych Polaków i patriotów. Pamiętamy i pamiętać będziemy, że również mieszkańcy Oświęcimia w tamtym okresie nie pozostawali bierni. Ich czyny budzą w nas podziw i szacunek. Powinniśmy dzisiaj brać z nich przykład. Chociaż żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce, stajemy dzisiaj przed innymi wyborami. Niech będą dla nas przesłaniem słowa wielkiego Polaka Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego "Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić. Każda nienawiść każda pięść wyciągnięta przeciwko bratu -jest przegraną". Dlatego w tym dniu narodowej dumy, życzymy sobie, by święto narodowe 11 listopada, które upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości, stanowiło dla nas siłę do podejmowania wspólnych, skutecznych działań na rzecz przyszłości naszej małej ojczyzny – Oświęcimia.

 
Szanowni Państwo,
zjednoczeni w tej naszej wspólnocie oddajmy hołd wszystkim tym, dzięki których ofierze możemy dzisiaj cieszyć się z odzyskania niepodległości i życia w wolnej i demokratycznej Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do gelerii 

Font Resize
Contrast