30.04.2013

Uruchomienie Powiatowego Centrum Zarządzania Krysyzowego w Oświęcimiu

1 maja 2013 roku w Oświęcimiu w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przu ul. Zatorskiej 2 zostanie uruchomione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Służba dyżurna Starosty będzie prowadzona całą dobę. 

Z Centrum można kontaktować się pod numerem telefonu 33 844 89 80 oraz przez pocztę elektorniczną  pczk@powiat.oswiecim.pl

1 maja 2013 roku w Oświęcimiu w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przu ul. Zatorskiej 2 zostanie uruchomione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Służba dyżurna Starosty będzie prowadzona całą dobę. 

Z Centrum można kontaktować się pod numerem telefonu 33 844 89 80 oraz przez pocztę elektorniczną  pczk@powiat.oswiecim.pl