17.07.2012

Uruchomiono Geoportal Powiatu Oświęcimskiego

Na wniosek Starosty Oświęcimskiego informujemy, iż pod adresem URL  http://geoportal.powiat.oswiecim.pl został uruchomiony Geoportal Powiatu Oświęcimskiego. Aplikacja ma ułatwiać dostęp do informacji przestrzennych mieszkańcom powiatu, turystom i potencjalnym inwestorom. Mieszkańcy będą mogli poprzez stronę internetową powiatu obejrzeć swoje działki na mapie powstałej ze zdjęć lotniczych wykonanych w 2009 roku, sprawdzić klasę gruntu oraz budynki zgodnie z ewidencją gruntów budynków. Przekazanie powyższych danych wymaga jednak, jak dotychczas, złożenia stosownego wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. 

Na wniosek Starosty Oświęcimskiego informujemy, iż pod adresem URL  http://geoportal.powiat.oswiecim.pl został uruchomiony Geoportal Powiatu Oświęcimskiego. Aplikacja ma ułatwiać dostęp do informacji przestrzennych mieszkańcom powiatu, turystom i potencjalnym inwestorom. Mieszkańcy będą mogli poprzez stronę internetową powiatu obejrzeć swoje działki na mapie powstałej ze zdjęć lotniczych wykonanych w 2009 roku, sprawdzić klasę gruntu oraz budynki zgodnie z ewidencją gruntów budynków. Przekazanie powyższych danych wymaga jednak, jak dotychczas, złożenia stosownego wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. 

Geoportal Powiatu Oświęcimskiego został uruchomiony w ramach wspólnego projektu Starostwa  Oświęcimskiego i Gminy Kęty pt. "Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim", finansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Obecnie trwa proces uzupełniania portalu informacjami przekazywanymi przez poszczególne gminy powiatu. 

 

Bliższych informacji dot. Geoportalu udzielą pracownicy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

Wiesław Kmak, tel. 33 844 96 41- w zakresie funkcjonowania Geoportalu Powiatu Oświęcimskiego

Wioletta Nowak, tel. 33 844 97 38 – w zakresie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.