26.06.2013

Urząd Miasta zaprasza do współpracy osoby posługujące się językami obcymi

Urząd Miasta Oświęcim poszukuje osób posługujących się językami obcymi: włoskim, francuskim, niemieckim, angielskim i ukraińskim na poziomie biegłości językowej B2, C1 i C2 do współpracy przy organizowanych przez Urząd Miasta wydarzeniach o charakterze międzynarodowym. Jest to możliwość zdobycia doświadczenia w pracy zespołowej, przy organizacji dużych imprez i wydarzeń oraz umiejętności planowania działań, jak również otrzymania pozytywnej opinii pracowników Urzędu Miasta, uzupełniającej CV w momencie poszukiwania stałej pracy.
 

Urząd Miasta Oświęcim poszukuje osób posługujących się językami obcymi: włoskim, francuskim, niemieckim, angielskim i ukraińskim na poziomie biegłości językowej B2, C1 i C2 do współpracy przy organizowanych przez Urząd Miasta wydarzeniach o charakterze międzynarodowym. Jest to możliwość zdobycia doświadczenia w pracy zespołowej, przy organizacji dużych imprez i wydarzeń oraz umiejętności planowania działań, jak również otrzymania pozytywnej opinii pracowników Urzędu Miasta, uzupełniającej CV w momencie poszukiwania stałej pracy.
 

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie kwestionariusza osobowego.Wypełniony kwestionariusz należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Wydział Promocji Miasta
Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2
32-600 Oświęcim
lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pok. Nr 47.

Przesłanie wypełnionego kwestionariusza do Urzędu Miasta Oświęcim nie jest równoznaczne z podjęciem współpracy przez Urząd Miasta Oświęcim z osobą wysyłającą zgłoszenie. Z osobami, które będą zapraszane do współpracy przy organizacji konkretnych zadań i wydarzeń, kontaktować się  będą  pracownicy Wydziału Promocji Miasta. 
Dodatkowe informacje pod nr tel. 33 842 91 47 lub e-mail: joanna.wija@um.oswiecim.pl