27.03.2012

Usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą korzystać z usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez konsultantów Lokalnego Punktu Konsultacyjnego Fundacji Rozwoju Regionu Rabka. Punkt mieści się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Oświęcimiu przy ul. Unii Europejskiej 10.

Przedsiębiorcy oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą korzystać z usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez konsultantów Lokalnego Punktu Konsultacyjnego Fundacji Rozwoju Regionu Rabka. Punkt mieści się w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Oświęcimiu przy ul. Unii Europejskiej 10.

Usługi świadczone w ramach Projektu zostały dostosowane zarówno do potrzeb przedsiębiorców, chcących rozwinąć swoją firmę, jak również osób planujących założenie własnej działalności.W ramach Projektu, Konsultanci PK KSU świadczą usługi informacyjne, dzięki którym klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej, tj.: jak, krok po kroku, założyć własną firmę; co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała; skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa; jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.
W ramach usługi informacyjnej klienci mogą również otrzymać informacje jak i od kogo uzyskać specjalistyczną usługę tj.: porady w obszarze transferu technologii, finansowanie zwrotne etc. Konsultanci pomagają także w zaaranżowaniu spotkania z usługodawcą specjalistycznym oraz będą prowadzić dalszy monitoring losów klienta. Usługa informacyjna jest usługą bezpłatną.

Punkt świadczy także usługi doradcze, dedykowane poszczególnym grupom klientów PK KSU.
Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej stanowi idealną pomoc dla osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Wykwalifikowani konsultanci PK KSU poprowadzą Klienta przez wszystkie elementy związane z zakładaniem własnego biznesu, a w szczególności w zakresie: wstępnej diagnozy potrzeb klienta, konsultacji nt. profilu planowanej działalności, analizy SWOT planowanej działalności, analizy form i źródeł finansowania działalności, pomocy w przygotowaniu biznesplanu, wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej, pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia. Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej jest usługą skierowaną do już działających przedsiębiorców. Obejmuje ona doradztwo w 4 podstawowych obszarach działalności firmy, tj.:

1-Wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego);
2- Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu w tym strony www);
3- Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej);
4- Finanse przedsiębiorstwa (m.in. konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu)
Usługi doradcze są dofinansowane w aż 90%, a ich koszt dla klienta to 10 zł za godzinę pracy doradcy.

W celu ułatwienia kontaktu i skorzystania z usług Krajowego Systemu Usług pełniony jest dyżur konsultanta w Oświęcimskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Oświęcimiu, przy ul. Unii Europejskiej 10, pok.12. Kontakt telefoniczny z konsultantem: 33/ 876 28 76

Zapraszamy do skorzystania z usług Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług.