14.12.2010

Usuwanie śniegu i sopli z dachów


Aktualne warunki atmosferyczne, a zwłaszcza duże opady śniegu powodują nadmierne obciążenie konstrukcji dachowych budynków. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina właścicielom, administratorom i zarządcom budynków o ustawowym obowiązku usuwania nadmiaru śniegu i sopli z dachów ( art.5 ust.2, art.62 ust.1 Ustawy Prawo budowlane) i obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli obiektów.


Aktualne warunki atmosferyczne, a zwłaszcza duże opady śniegu powodują nadmierne obciążenie konstrukcji dachowych budynków. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina właścicielom, administratorom i zarządcom budynków o ustawowym obowiązku usuwania nadmiaru śniegu i sopli z dachów ( art.5 ust.2, art.62 ust.1 Ustawy Prawo budowlane) i obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli obiektów.

-Proszę o podjęcie stosownych działań zapobiegawczych, by zlikwidować zagrożenia powstałe w wyniku obfitych opadów śniegu, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP w trakcie wykonywania prac-apeluje Grzegorz Saganiak naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta.
-O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach oraz ewentualnych szkodach, prosimy informować Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 tel.  33 842 93 03, tel./fax 33 842 28 20 lub całodobowo Straż Miejską tel. 33 842 92 00, tel./fax. 842 92 62-dodaje naczelnik.