02.12.2016

UWAGA!!! Wpis do CEIDG jest bezpłatny!

 Uwaga przedsiębiorcy! Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem za czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie pobiera się opłat.

Urząd Miasta Oświęcim przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju – są bezpłatne.

W związku z powyższym do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

 Uwaga przedsiębiorcy! Warto pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem za czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie pobiera się opłat.

Urząd Miasta Oświęcim przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju – są bezpłatne.

W związku z powyższym do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim ul. Solskiego 2 pok. 15 lub pod nr. tel. 33 84 29 315 oraz 33 84 29 316.