08.10.2012

Uzupełnienie do ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Oświęcim w uzupełnieniu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej w dniu 25 września 2012 r. ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Oświęcimiu w rejonie ulic Konopnickiej i Konarskiego obejmujących zabudowane i niezabudowane działki: pgr 986/2 pow.1898 m2, pgr 985 pow.1662 m2, pgr 984/2 pow.1512 m2, pgr 2072 pow.97 m2, pgr 912/3 pow.395 m2, pgr 912/2 pow.247 m2, pgr 911 pow.277 m2, pgr 910/5 pow.522 m2 obj. KR1E/00025565/3 oraz działki: pgr 2073/1 pow.74 m2, pgr 2073/2 pow.259 m2, pgr 2073/3 pow.1035 m2 obj. KR1E/00030676/2, miasto Oświęcim obręb Babice, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, podaje do wiadomości następujące informacje:

Prezydent Miasta Oświęcim w uzupełnieniu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej w dniu 25 września 2012 r. ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Oświęcimiu w rejonie ulic Konopnickiej i Konarskiego obejmujących zabudowane i niezabudowane działki: pgr 986/2 pow.1898 m2, pgr 985 pow.1662 m2, pgr 984/2 pow.1512 m2, pgr 2072 pow.97 m2, pgr 912/3 pow.395 m2, pgr 912/2 pow.247 m2, pgr 911 pow.277 m2, pgr 910/5 pow.522 m2 obj. KR1E/00025565/3 oraz działki: pgr 2073/1 pow.74 m2, pgr 2073/2 pow.259 m2, pgr 2073/3 pow.1035 m2 obj. KR1E/00030676/2, miasto Oświęcim obręb Babice, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, podaje do wiadomości następujące informacje:

1. Działki nr 910/5, 2073/3 i 912/3 są wykorzystywane jako dojazd i dojście do posesji przy ul. Konarskiego 30.

2. Postanowieniem z dnia 27 września 2012 r. Sygn. akt I Ns 828/12 Sąd Rejonowy w Oświęcimiu nakazał wpisanie do ksiąg wieczystych nr KR1E/00030676/2 i KR1E/00025565/3 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu ostrzeżenia o toczącym się przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu pod sygnaturą akt I Ns 828/12 postępowaniu o zasiedzeniu służebności gruntowej przejazdu i przechodu przebiegającej po działkach nr 910/4, 910/5, 2073/3 i 912/3 wszystkich położonych w Oświęcimiu obręb Babice.

3. Zmienia termin przetargu ustalony na dzień 4 grudnia 2012 r. na godz.11.00 i ustala nowy termin przetargu na dzień 11 grudnia 2012 r. na godz.11.00.

4. Wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 6 grudnia 2012r.

Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218, tekst ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.um.oswiecim.plPrezydent Miasta Oświęcim