08.10.2012

Uzupełnienie do ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Oświęcim w uzupełnieniu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej w dniu 25 września 2012 r. ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Oświęcimiu w rejonie ulic Konopnickiej i Konarskiego obejmujących zabudowane i niezabudowane działki: pgr 986/2 pow.1898 m2, pgr 985 pow.1662 m2, pgr 984/2 pow.1512 m2, pgr 2072 pow.97 m2, pgr 912/3 pow.395 m2, pgr 912/2 pow.247 m2, pgr 911 pow.277 m2, pgr 910/5 pow.522 m2 obj. KR1E/00025565/3 oraz działki: pgr 2073/1 pow.74 m2, pgr 2073/2 pow.259 m2, pgr 2073/3 pow.1035 m2 obj. KR1E/00030676/2, miasto Oświęcim obręb Babice, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, podaje do wiadomości następujące informacje:

Prezydent Miasta Oświęcim w uzupełnieniu zamieszczonego w Gazecie Wyborczej w dniu 25 września 2012 r. ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Oświęcimiu w rejonie ulic Konopnickiej i Konarskiego obejmujących zabudowane i niezabudowane działki: pgr 986/2 pow.1898 m2, pgr 985 pow.1662 m2, pgr 984/2 pow.1512 m2, pgr 2072 pow.97 m2, pgr 912/3 pow.395 m2, pgr 912/2 pow.247 m2, pgr 911 pow.277 m2, pgr 910/5 pow.522 m2 obj. KR1E/00025565/3 oraz działki: pgr 2073/1 pow.74 m2, pgr 2073/2 pow.259 m2, pgr 2073/3 pow.1035 m2 obj. KR1E/00030676/2, miasto Oświęcim obręb Babice, stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, podaje do wiadomości następujące informacje:

1. Działki nr 910/5, 2073/3 i 912/3 są wykorzystywane jako dojazd i dojście do posesji przy ul. Konarskiego 30.

2. Postanowieniem z dnia 27 września 2012 r. Sygn. akt I Ns 828/12 Sąd Rejonowy w Oświęcimiu nakazał wpisanie do ksiąg wieczystych nr KR1E/00030676/2 i KR1E/00025565/3 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu ostrzeżenia o toczącym się przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu pod sygnaturą akt I Ns 828/12 postępowaniu o zasiedzeniu służebności gruntowej przejazdu i przechodu przebiegającej po działkach nr 910/4, 910/5, 2073/3 i 912/3 wszystkich położonych w Oświęcimiu obręb Babice.

3. Zmienia termin przetargu ustalony na dzień 4 grudnia 2012 r. na godz.11.00 i ustala nowy termin przetargu na dzień 11 grudnia 2012 r. na godz.11.00.

4. Wadium w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 6 grudnia 2012r.

Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23 pok. nr 17, tel. 33 84 29 218, tekst ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu www.um.oswiecim.plPrezydent Miasta Oświęcim

 

Font Resize
Contrast