13.08.2012

V Otwarty konkurs ofert

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XIV/231/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012" Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 13 sierpnia 2012r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadania: Ochrona i promocja zdrowia w tym ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby – ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XIV/231/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2012" Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 13 sierpnia 2012r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji n/w zadania: Ochrona i promocja zdrowia w tym ochrona zdrowia poprzez opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby – ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych.