23.08.2012

VII Piknik Organizacji Pozarządowych

31 sierpnia 2012 r. o godz. 15:00 zapraszamy wszystkich na VII Piknik Organizacji Pozarządowych przy Oświęcimskim Centrum Kultury w ramach Święta Miasta Oświęcim.

Kolejny raz ponad 40 organizacji z terenu całego powiatu będzie prezentowało swój dorobek oraz działalność w różnych obszarach.

31 sierpnia 2012 r. o godz. 15:00 zapraszamy wszystkich na VII Piknik Organizacji Pozarządowych przy Oświęcimskim Centrum Kultury w ramach Święta Miasta Oświęcim.

Kolejny raz ponad 40 organizacji z terenu całego powiatu będzie prezentowało swój dorobek oraz działalność w różnych obszarach.

W programie występy artystyczne, zabawy i konkursy oraz turniej gry w boules. Podczas Pikniku organizacje będą wybierały spośród swojego grona najciekawsze stoisko promocyjne.

Impreza będzie trwała do godziny 19:00.