10.12.2018

W dniu 10 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Oświęcim pn. “Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2019 roku”.

W dniu 10 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Oświęcim pn. “Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2019 roku”. W załączeniu Zarządzenie Prezydenta Miasta w tej sprawie oraz wzór oferty i sprawozdania.

 

Zarządzenie wraz z załącznikiem

Oferta do konkursu

Sprawozdanie