17.04.2015

W hołdzie ofiarom Holocaustu

W Marszu Żywych, który odbył się już po raz 24, wzięło udział kilka tysięcy osób, głównie młodych Żydów z ponad 45 krajów, ale także duża grupa polskiej młodzieży. Młodzież przeszło spod bramy „Arbeit macht frei” w byłym obozie Auschwitz I do obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie w pobliżu ruin komór gazowych i krematoriów odbyły się główne uroczystości.
Przy pomniku na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau zapłonęło sześć symbolicznych zniczy symbolizujących sześć milionów ofiar Holokaustu. Na zakończenie ceremonii wspólnie odmówiono kadisz – żydowską modlitwę za zmarłych.
 

fot. PMAB Marek Lach

W Marszu Żywych, który odbył się już po raz 24, wzięło udział kilka tysięcy osób, głównie młodych Żydów z ponad 45 krajów, ale także duża grupa polskiej młodzieży. Młodzież przeszło spod bramy „Arbeit macht frei” w byłym obozie Auschwitz I do obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie w pobliżu ruin komór gazowych i krematoriów odbyły się główne uroczystości.
Przy pomniku na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau zapłonęło sześć symbolicznych zniczy symbolizujących sześć milionów ofiar Holokaustu. Na zakończenie ceremonii wspólnie odmówiono kadisz – żydowską modlitwę za zmarłych.
 

fot. PMAB Marek Lach

Uczestnicy marszu zostawili drewniane tabliczki z nazwiskami pomordowanych, symbolizujące żydowskie nagrobki – macewy. Wiele z nich znalazło się na rampie, gdzie naziści dokonywali selekcji przywiezionych z całej Europy Żydów.
Organizatorzy w tym roku w szczególny sposób upamiętnili 70. rocznicę wyzwolenia wielu niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady, w tym Auschwitz-Birkenau, a także 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej i Zagłady. Młodzi ludzie uczestniczący w marszu mają być pokoleniem słuchającym opowieści ocalonych, ponieważ to właśnie oni będą odpowiedzialni za przekazywanie tamtych historii.

 

 

fot. PMAB Marek Lach

żxródło: www.auchwitz.org.pl