24.01.2012

W kaplicy na cmentarzu komunalnym będą odprawiane nabożeństwa pogrzebowe

W połowie roku uroczystości pogrzebowe na cmentarzu komunalnym będą odbywały się w nowej kaplicy. Choć wybudowano ją ponad 30 lat temu nie można było w niej prowadzić nabożeństw. Konieczne było bowiem dokończenie prac w samej kaplicy oraz przygotowanie prowadzącej do niej alejki.
 W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie, podczas którego władze miasta i Zakładu Usług Komunalnych rozmawiały z proboszczem Jerzym Brońką o współpracy w tym zakresie. Udało się znaleźć rozwiązanie, które zmienia ten stan.

W połowie roku uroczystości pogrzebowe na cmentarzu komunalnym będą odbywały się w nowej kaplicy. Choć wybudowano ją ponad 30 lat temu nie można było w niej prowadzić nabożeństw. Konieczne było bowiem dokończenie prac w samej kaplicy oraz przygotowanie prowadzącej do niej alejki.
 W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie, podczas którego władze miasta i Zakładu Usług Komunalnych rozmawiały z proboszczem Jerzym Brońką o współpracy w tym zakresie. Udało się znaleźć rozwiązanie, które zmienia ten stan.

-Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i uporowi ks. Jerzego Brońki, proboszcza parafii p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, przy wsparciu finansowym parafian, kaplica na cmentarzu komunalnym jest już gotowa do odprawiania nabożeństw – podkreśla Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.
-Teraz Zakład Usług Komunalnych, który niedawno wchłonął w swoje struktury spółkę cmentarz komunalny, wybuduje 70-metrowy odcinek alejki, prowadzący wprost z miejsca, gdzie obecnie są nabożeństwa do kaplicy -dodaje. 
Miasto Oświęcim przygotuje projekt rozbiórki szkieletu budynku przylegającego do kaplicy, a następnie po zabezpieczeniu środków w budżecie miasta przystąpi do jego likwidacji wraz z wyrównaniem terenu.

Planowane są również prace w budynku biurowym znajdującym się przy domu przedpogrzebowym.
 Ceremonie pogrzebowe będą teraz odbywały się tak, jak na cmentarzu parafialnym z uwzględnieniem trzech stacji. 

Pożegnania zmarłej osoby przez najbliższych w miejscu, gdzie dotąd odprawiono msze, przejście do kaplicy i następnie odprowadzenie na miejsce wiecznego odpoczynku. W przypadku świeckich pogrzebów nie będzie nabożeństwa.