22.04.2016

W Oświęcimiu 500 zł dla około 4 tys. dzieci. Wnioski przyjmuje MOPS

Od 1 kwietnia rusza program Rodzina 500 plus. Świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu dla mieszkańców Oświęcimia będzie wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. –  Świadczenia wychowawcze otrzyma ok. 2,6 tys. rodzin dla ok. 4 tys. dzieci – mówi Halina Waligóra dyrektor MOPS. Wnioski, które są już na stronie www. mops-oswiecim.pl można składać osobiście, drogą elektroniczną lub listownie. Przyjmować je będą pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ul. Partyzantów i Punktu Terenowego MOPS przy ul. Obozowej 43. Wniosek można też przesłać za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie: www.empatia.mpips.gov.pl lub na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 15B 32-600 Oświęcim. Pierwszy wniosek wystarczy złożyć do 1 lipca. A pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia do lipca. 

Od 1 kwietnia rusza program Rodzina 500 plus. Świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu dla mieszkańców Oświęcimia będzie wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. –  Świadczenia wychowawcze otrzyma ok. 2,6 tys. rodzin dla ok. 4 tys. dzieci – mówi Halina Waligóra dyrektor MOPS. Wnioski, które są już na stronie www. mops-oswiecim.pl można składać osobiście, drogą elektroniczną lub listownie. Przyjmować je będą pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ul. Partyzantów i Punktu Terenowego MOPS przy ul. Obozowej 43. Wniosek można też przesłać za pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie: www.empatia.mpips.gov.pl lub na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 15B 32-600 Oświęcim. Pierwszy wniosek wystarczy złożyć do 1 lipca. A pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia do lipca. 

Świadczenia przysługują rodzicom lub opiekunom faktycznym lub prawnym dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na dochód. Rodziny, które mają dochód poniżej 800 zł i 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego dostaną takie wsparcie na pierwsze dziecko (tj. jedyne lub najstarsze, które nie ukończyło 18 lat).
 

www.mops-oswiecim.pl/index.php/formularze-500