16.08.2013

W Oświęcimiu – Bosko!

Rzesze wiernych z Oświęcimia i innych miast regionu powitały wczoraj relikwie św. Jana Bosko, które w ramach światowej peregrynacji przybyły do Oświęcimia. Pozostaną w naszym mieście do 17 sierpnia. Na uroczystej mszy świętej celebrowanej przez biskupa Tadeusza Rakoczego, odczytano dekret Stolicy Apostolskiej, ustanawiający św. Jana Bosko Patronem Miasta Oświęcimia. 
 Z rąk biskupa dokument odebrał Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia, który powiedział: "Święty Jan Bosko nigdy za życia nie był w Oświęcimiu, jednak jego spuścizna wpisała się mocno w dzieje miasta i naznaczyła go swoją obecnością. Dziś dzieło salezjańskie jest kontynuowane w działalności duszpasterskiej oraz pracy edukacyjnej. System wychowawczy księdza Bosko skierowany jest do młodych ludzi. Młodość zaś otwiera Oświęcim na przyszłość".

Rzesze wiernych z Oświęcimia i innych miast regionu powitały wczoraj relikwie św. Jana Bosko, które w ramach światowej peregrynacji przybyły do Oświęcimia. Pozostaną w naszym mieście do 17 sierpnia. Na uroczystej mszy świętej celebrowanej przez biskupa Tadeusza Rakoczego, odczytano dekret Stolicy Apostolskiej, ustanawiający św. Jana Bosko Patronem Miasta Oświęcimia. 
 Z rąk biskupa dokument odebrał Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia, który powiedział: "Święty Jan Bosko nigdy za życia nie był w Oświęcimiu, jednak jego spuścizna wpisała się mocno w dzieje miasta i naznaczyła go swoją obecnością. Dziś dzieło salezjańskie jest kontynuowane w działalności duszpasterskiej oraz pracy edukacyjnej. System wychowawczy księdza Bosko skierowany jest do młodych ludzi. Młodość zaś otwiera Oświęcim na przyszłość".

Wyraził też nadzieję, że św. Jan Bosko będzie czuwał nad miastem i jego mieszkańcami i pozwoli nam czerpać ze swojego wielkiego duchowego bogactwa.

Po mszy świętej ulicami Starego Miasta przeszła procesja z relikwiami. Młodzież salezjańska nie kryła radości skandując: "Jak się dziś czujecie? Bosko? Bosko!"
Procesja zakończyła się wniesieniem relikwiarza do sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.

 

Wieczorem przed Oświęcimskim Centrum Kultury młodzież zaprezentowała spektakl pt. "Spełniony sen ".

 

Najbliższe dwa dni upłyną nie tylko w wymiarze duchowym, ale też radosnym podczas festiwalu Jackowe Granie, obchodów święta patrona i Salezjańskiego Święta Młodych.

Treść Dekretu Stolicy Apostolskiej

"Duchowni miasta Oświęcimia darzyli i nadal darzą szczególnym i nieustannym kultem świętego Jana Bosko, kapłana, którzy poświęcił wszystkie swoje siły dla wychowania młodzieży, a wielu z nich doprowadził do życia według nauki Ewangelii.

Dlatego Ekscelencja ks. Tadeusz Rakoczy, biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej, przyjmując wspólne prośby wiernych i władzy cywilnej, słusznie zatwierdził wybór świętego Jana Bosko, kapłana, na Patrona u Boga dla tego miasta.

On przeto w piśmie przysłanym 22 stycznia 2013 r. usilnie prosił o to, aby ta elekcja i aprobata zostały zatwierdzone zgodnie z przepisami o ustanawianiu Patronów.

Ponieważ jest pewnym, że zarówno elekcja, jak i aprobata dokonane zostały zgodnie z przepisami prawa, dlatego Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mocą pełnomocnictwa, udzielonego przez papieża Franciszka, po rozważeniu przedstawionych racji, przyjmuje prośby i zatwierdza ŚWIĘTEGO JANA BOSKO, KAPŁANA, NA PATRONA U BOGA DLA MIASTA OŚWIĘCIM z wszystkimi przywilejami, zarówno prawnymi, jak i liturgicznymi. Żadne przepisy przeciwne nie mogą stać na przeszkodzie".

Dekret podpisał Antoni kardynał Canizres Liovera.