12.07.2016

Ważna decyzja dla budowy brakującego odcinka S1

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach uzyskała decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla odcinka drogi S1 Bielsko-Biała – Mysłowice Kosztowy. Pod koniec czerwca wydała ją katowicka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Decyzja musi się uprawomocnić i wtedy GDDKiA będzie mogła przystąpić do przygotowania koncepcji projektowej, a następnie projektu technicznego. Starania o uzyskanie decyzji środowiskowej trwały od końca 2014 roku. Obecny projekt przebiegu trasy tzw. hybrydowy jest piątym wariantem, który godzi sprzeczne interesy społecznych partnerów. Wraz z budową brakującego blisko 40 – kilometrowego odcinka drogi ekspresowej z Mysłowic do Bielska – Białej konieczna będzie budowa kilkukilometrowej obwodnicy Oświęcimia wraz z mostem na Sole.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, zgodnie z przyjętym przez GDDKiA harmonogramem, brakujący odcinek S1 powinien być realizowany w latach 2020 – 2022. – Zależy nam, aby inwestycja ruszyła jak najszybciej, byliśmy na każdym etapie przygotowań, inicjowaliśmy spotkania z samorządami, parlamentarzystami – podkreśla prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach uzyskała decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla odcinka drogi S1 Bielsko-Biała – Mysłowice Kosztowy. Pod koniec czerwca wydała ją katowicka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Decyzja musi się uprawomocnić i wtedy GDDKiA będzie mogła przystąpić do przygotowania koncepcji projektowej, a następnie projektu technicznego. Starania o uzyskanie decyzji środowiskowej trwały od końca 2014 roku. Obecny projekt przebiegu trasy tzw. hybrydowy jest piątym wariantem, który godzi sprzeczne interesy społecznych partnerów. Wraz z budową brakującego blisko 40 – kilometrowego odcinka drogi ekspresowej z Mysłowic do Bielska – Białej konieczna będzie budowa kilkukilometrowej obwodnicy Oświęcimia wraz z mostem na Sole.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, zgodnie z przyjętym przez GDDKiA harmonogramem, brakujący odcinek S1 powinien być realizowany w latach 2020 – 2022. – Zależy nam, aby inwestycja ruszyła jak najszybciej, byliśmy na każdym etapie przygotowań, inicjowaliśmy spotkania z samorządami, parlamentarzystami – podkreśla prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

– Dobrze, że ta decyzja jest wydana. Mam nadzieję, że mimo odwołań, zostanie utrzymana i brakujący odcinek drogi ekspresowej wraz obwodnicą Oświęcimia i mostem na Sole będzie realizowany w kolejnych latach, bo jest to kluczowa inwestycja dla rozwoju miasta i ziemi oświęcimskiej – dodaje.