08.05.2015

We wtorek zawyją syreny. W mieście prowadzony będzie trening systemu powszechnego ostrzegania

 

12 maja 2015 r. w godz. 6.00 – 19.00 (termin zapasowy 13 maja 2015 r.) zostanie przeprowadzony trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Podczas treningu będą przekazywane ćwiczebne komunikaty ostrzegawcze, dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez obiekty powietrzne stwarzające potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W tym dniu Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK) w Oświęcimiu po odebraniu sygnału o zagrożeniu uruchomi system alarmowania na terenie miasta Oświęcim, poprzez wyemitowanie sygnału za pomocą syren alarmowych.
„OGŁOSZENIE ALARMU” (ĆWICZEBNY) – sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

 

fot. Zasoby Internetu

 

12 maja 2015 r. w godz. 6.00 – 19.00 (termin zapasowy 13 maja 2015 r.) zostanie przeprowadzony trening systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Podczas treningu będą przekazywane ćwiczebne komunikaty ostrzegawcze, dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez obiekty powietrzne stwarzające potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
W tym dniu Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK) w Oświęcimiu po odebraniu sygnału o zagrożeniu uruchomi system alarmowania na terenie miasta Oświęcim, poprzez wyemitowanie sygnału za pomocą syren alarmowych.
„OGŁOSZENIE ALARMU” (ĆWICZEBNY) – sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut,

 

fot. Zasoby Internetu

„ODWOŁANIE ALARMU” – (ĆWICZEBNY) – sygnał akustyczny –
ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut..
Na emitowane sygnały alarmowe nie należy reagować.

Sygnały zostaną wyemitowane zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 96) w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.