01.08.2019

Wiadukt ponownie otwarty!

Wiadukt nad linią kolejową w ciągu drogi krajowej 44. Widok z lotu ptaka

Wykonawca remontu wiaduktu przy rondzie Niwa w Oświęcimiu (w ciągu drogi krajowej 44)  poinformował, że dzisiaj tj. 1 sierpnia o godz. 16.00 nastąpi stałe przywrócenie organizacji ruchu kołowego.