16.11.2016

Wiślaną Trasą Rowerową do Skawiny

 Na wysokości zamku, po lewej stronie Soły, firma Skanska wybudowała około 300 metrów trasy rowerowej. Wycięto część roślinności, utwardzono teren, ułożono krawężniki i przygotowano warstwę asfaltową. To fragment Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR) przebiegającej również przez Oświęcim, która w przyszłości ma połączyć Beskidy z Bałtykiem. Nowe ścieżki budowane są również przy ul. Ostatni Etap, ul. Maksymiliana Kolbego i ul. Legionów.  Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który jeszcze w tym roku odda do użytku 84 – kilometrowy odcinek trasy rowerowej od Brzeszcz do Skawiny. W pełni będzie można z niego skorzystać wiosną przyszłego roku. Duża część drogi przebiega po wałach. Ścieżka zaczyna się na granicy ze Śląskiem w Jawiszowicach, potem biegnie przez Brzeszcze, Harmęże lokalnymi drogami o małym natężeniu ruchu. Następnie przez Oświęcim prowadzi nowymi ścieżkami rowerowymi wzdłuż ul. Ostatni Etap, ul. Maksymiliana Kolbego, ul. Legionów. 

 Na wysokości zamku, po lewej stronie Soły, firma Skanska wybudowała około 300 metrów trasy rowerowej. Wycięto część roślinności, utwardzono teren, ułożono krawężniki i przygotowano warstwę asfaltową. To fragment Wiślanej Trasy Rowerowej (WTR) przebiegającej również przez Oświęcim, która w przyszłości ma połączyć Beskidy z Bałtykiem. Nowe ścieżki budowane są również przy ul. Ostatni Etap, ul. Maksymiliana Kolbego i ul. Legionów.  Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który jeszcze w tym roku odda do użytku 84 – kilometrowy odcinek trasy rowerowej od Brzeszcz do Skawiny. W pełni będzie można z niego skorzystać wiosną przyszłego roku. Duża część drogi przebiega po wałach. Ścieżka zaczyna się na granicy ze Śląskiem w Jawiszowicach, potem biegnie przez Brzeszcze, Harmęże lokalnymi drogami o małym natężeniu ruchu. Następnie przez Oświęcim prowadzi nowymi ścieżkami rowerowymi wzdłuż ul. Ostatni Etap, ul. Maksymiliana Kolbego, ul. Legionów. 

Potem wchodzi na wał przeciwpowodziowy Soły, przebiega przez nowy odcinek pod mostem Piastowskim, potem cały czas wałem, aż do Broszkowic, gdzie schodzi na lokalne drogi, a dalej wydzieloną ścieżką wzdłuż drogi wojewódzkiej 933 i przez most w Bobrku. Koniec trasy znajdzie się na granicy gmin Skawina i Kraków. W Oświęcimiu będzie też Miejsce Obsługi Rowerzystów tzw. MOR w rejonie ul. Ostatni Etap. – Ścieżka do Skawiny będzie gotowa w połowie grudnia. Koszt inwestycji, dofinansowanej ze środków unijnych, wyniesie blisko 15,5 mln zł – informuje Roman Leśniak specjalista ds. organizacji i informacji publicznej z Zarządu Dróg Wojewódzkich. –  Staraliśmy się, aby Wiślana Trasa Rowerowa przebiegała w pobliżu zamku, bulwarów, bo te miejsca z pewnością będą przyciągać rowerzystów, którzy mogą połączyć rekreację ze zwiedzaniem zamkowego muzeum czy Starego Miasta – wyjaśnia Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia. Pojawi się też możliwość przejechania wokół Oświęcimia z wykorzystaniem nie tylko WTR, ale też obwodnicy północnej. – Wzdłuż ul. Chemików powstaje ścieżka rowerowa. Poszerzają się więc możliwości wykorzystania jej również do celów rekreacyjnych, po przejechaniu mostem połączymy się z trasą wiślaną – dodaje prezydent. Przypomina też, że ponad 1 km ścieżka przy nowym odcinku ulicy Batorego ułatwi przejazd na bulwary mieszkańcom osiedla Chemików.