03.01.2012

Wniosek na strefę gospodarczą po ocenie formalnej

Wniosek na poszerzenie strefy gospodarczej Nowe Dwory przeszedł ocenę formalną.

Teraz pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego będą oceniać go  pod względem merytorycznym. 

Efekt ich pracy znany będzie w drugim kwartale roku. 
Poszerzenie strefy ma kosztować ponad 16, 4 mln.

Miasto liczy na 9,3 mln (ok. 59 proc.) dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013, działanie 4.3 schemat B strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha. 

Wniosek na poszerzenie strefy gospodarczej Nowe Dwory przeszedł ocenę formalną.

Teraz pracownicy Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego będą oceniać go  pod względem merytorycznym. 

Efekt ich pracy znany będzie w drugim kwartale roku. 
Poszerzenie strefy ma kosztować ponad 16, 4 mln.

Miasto liczy na 9,3 mln (ok. 59 proc.) dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013, działanie 4.3 schemat B strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha. 

Wniosek o dofinansowanie unijne został złożony na początku listopada 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
 

Jest szansa, że prace w strefie gospodarczej, w jej południowej części, rozpoczną się  IV kwartale tego roku, a zakończą w marcu 2015 roku.

Wybudowana zostanie droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą oraz drugi inkubator przedsiębiorczości, gdzie będzie miejsce dla nowo powstałych firm.

Inwestycja ma być wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Stąd będzie tylko jeden przetarg, a wyłoniony w nim wykonawca przygotuje dokumentację projektową wraz z pozwoleniem oraz wykona inwestycję. 
Projekt ma podnieść atrakcyjność inwestycyjną Oświęcimia a  rozbudowa  strefy gospodarczej pozwoli pozyskiwać nowych inwestorów i stworzyć dodatkowe miejsca pracy.