03.11.2011

Wniosek o poszerzenie strefy gospodarczej złożony w Urzędzie Marszałkowskim

Ponad 16,4 mln zł będzie kosztować poszerzenie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory. Wniosek o dofinansowanie unijne został dzisiaj złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Miasto liczy na 9,6 mln (ok. 59 proc.) dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013, działanie 4.3 schemat B strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha. Wniosek został bardzo szybko przygotowany. Tym bardziej, że konieczne było wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności przedsięwzięcia.

Ponad 16,4 mln zł będzie kosztować poszerzenie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory. Wniosek o dofinansowanie unijne został dzisiaj złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Miasto liczy na 9,6 mln (ok. 59 proc.) dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007-2013, działanie 4.3 schemat B strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha. Wniosek został bardzo szybko przygotowany. Tym bardziej, że konieczne było wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności przedsięwzięcia.

Zaraz po objęciu urzędu pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut spotkał się z marszałkiem województwa małopolskiego Markiem Sową, by omówić możliwości pozyskania środków z programu unijnego na lata 2007-2013.
– Tak naprawdę, dziś są to jedyne większe pieniądze,  jakie możemy otrzymać z MRPO. Większość środków zostało już wcześniej podzielonych. Ze swojej strony na poszerzenie strefy przeznaczymy 6,8 mln – informuje pełniący funkcję prezydenta Janusz Chwierut.

Prace w  strefie gospodarczej, w jej południowej części, rozpoczną się  w przyszłym roku, a zakończą w  marcu 2015 roku. Inwestycja ma być wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Stąd będzie tylko jeden przetarg, a wyłoniony w nim wykonawca przygotuje dokumentację projektową wraz z pozwoleniem oraz wykona inwestycję.
– Projekt służy podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej Oświęcimia. Rozbudowa  strefy gospodarczej pozwoli pozyskiwać nowych inwestorów i stworzyć dodatkowe miejsca pracy, a w konsekwencji ograniczyć bezrobocie – podkreśla prezydent Janusz Chwierut. -W planie jest budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, infrastruktury okołodrogowej oraz drugiego inkubatora przedsiębiorczości, gdzie będzie miejsce dla nowo powstałych firm – dodaje.
Atrakcyjność terenów znajdujących się wzdłuż drogi krajowej 44 przy ul. Fabrycznej  została dostrzeżona i blisko  6 ha włączono do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
Droga o długości ok. 1,5 km będzie w przyszłości przebiegać wzdłuż ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Pod Borem do ul. Foksa. Teren ten zostanie też skanalizowany i odwodniony. Drugi inkubator zostanie  wybudowany w rejonie ul. Niwa Monowicka. Na powierzchni 3 tys. m. kw. prowadzona będzie działalność produkcyjna oraz usługowa.
Docelowo strefa gospodarcza będzie obejmowała tereny o powierzchni 50 ha.

Fot. Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia podpisuje wniosek „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu”, przed złożeniem w Urzędzie Marszałkowskim.