18.05.2014

Woda opada, ale bardzo powoli

 Na Kamieńcu pełnią całodobowy dyżur i monitorują sytuację strażacy z OSP Oświęcim. Przy rozlewisku w pobliżu domów mieszkalnych pracuje pompa. Przy drugim w rejonie stawu wędkarskiego pompy zostały wyłączone. Zapory przeciwpowodziowe tzw. rękawy zostaną zdjęte z rejonu boiska KS Soła. Na Bajcarkach nie ma zagrożenia powodziowego.
Bardzo powoli stabilizuje się sytuacja na Sole. Stan wody o godzinie 9.40 wynosił 4.76 przy alarmowym 4.60 m. Stan wody w Wiśle o godzinie 9.30 wynosił 3.88 m ( stan alarmowy 4.80 m a ostrzegawczy 3.30 m).
Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia zarządził niezwłoczne oczyszczenie przez służby miejskie bulwarów po zejściu wody.

 Na Kamieńcu pełnią całodobowy dyżur i monitorują sytuację strażacy z OSP Oświęcim. Przy rozlewisku w pobliżu domów mieszkalnych pracuje pompa. Przy drugim w rejonie stawu wędkarskiego pompy zostały wyłączone. Zapory przeciwpowodziowe tzw. rękawy zostaną zdjęte z rejonu boiska KS Soła. Na Bajcarkach nie ma zagrożenia powodziowego.
Bardzo powoli stabilizuje się sytuacja na Sole. Stan wody o godzinie 9.40 wynosił 4.76 przy alarmowym 4.60 m. Stan wody w Wiśle o godzinie 9.30 wynosił 3.88 m ( stan alarmowy 4.80 m a ostrzegawczy 3.30 m).
Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia zarządził niezwłoczne oczyszczenie przez służby miejskie bulwarów po zejściu wody.

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego pełni dalej dyżur. Tel. 33 8429302, 33 8429303.