18.10.2013

Wodowanie połączone z pierwszym uroczystym flisem krypą

Towarzystwo na rzecz Ziemi zaprasza na wodowanie połączone z pierwszym uroczystym flisem zrekonstruowaną krypą. To niecodzienne wydarzenie będzie miało miejsce w sobotę 19 października br. o godz. 11:00 na jazie na rzece Sole w Broszkowicach, w gminie Oświęcim. Przed wyruszeniem w flis po Wiśle odbędzie się uroczysty „chrzest” krypy.

Towarzystwo na rzecz Ziemi zaprasza na wodowanie połączone z pierwszym uroczystym flisem zrekonstruowaną krypą. To niecodzienne wydarzenie będzie miało miejsce w sobotę 19 października br. o godz. 11:00 na jazie na rzece Sole w Broszkowicach, w gminie Oświęcim. Przed wyruszeniem w flis po Wiśle odbędzie się uroczysty „chrzest” krypy.

„Matką chrzestną” krypy została Pani Dyrektor Bożena Kotońska z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, która to instytucja sprawuje Patronat Honorowy nad  projektem Towarzystwa na rzecz Ziemi pn. „Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły, jako korytarza ekologicznego”. Najważniejszym celem projektu Towarzystwa na rzecz Ziemi jest zachowanie i wzrost bioróżnorodności starorzeczy Wisły, w tym popularyzacja ich walorów przyrodniczych. Projekt służy również promocji Wisły jako ważnej ostoi przyrody i korytarza ekologicznego i uświadamianiu społecznościom lokalnym nadwiślańskich gmin konieczności jego ochrony. Przedsięwzięcie zakłada więc obok działań inwestycyjnych, czy prawnych, szereg działań informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjnych, takich jak wodowanie i flis krypą, które stanowią integralną część projektu. 

Celem wodowania i flisu jest przede wszystkim uświadomienie historycznych związków łączących ludzi i Wisłę. Posłuży on również jako wsparcie działań edukacyjnych poprzez umożliwienie uczestnikom projektu bezpośredniego kontaktu z rzeką i przedmiotami, które niegdyś połączyły człowieka z rzeką. Wodowaniu i flisowi towarzyszyć będzie wizyta studyjna na terenie starorzeczy Wisły.
 
Dokładna lokalizacja znajduje się na mapce dołączonej do oficjalnego programu imprezy.
Więcej na temat projektu znajdą Państwo na stronie www.wisliska.pl