31.12.2021

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamiam, że 17 września 2021 r. zostało wszczęte przed Wojewodą Małopolskim postępowanie administracyjne, na wniosek z 17.09.2021 r. (na wezwanie z uzupełniony 10 grudnia 2021 r.) inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa