31.05.2023

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu odwołania stron postępowania, utrzymał w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z 19 grudnia 2022 r.

Obwieszczenie