02.08.2016

Wojewódzki Urząd Pracy na Festiwalu Funduszy Europejskich

Od środy, 3 sierpnia w Oświęcimiu, w ramach Festiwalu Funduszy Europejskich będzie można skorzystać z usług poradnictwa zawodowego. Do skorzystania z Bilansu Kariery zachęcamy szczególnie osoby pracujące.
Więcej informacji o Festiwalu Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie: http://www.festiwal.fundusze.malopolska.pl. Doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie będą dostępni w Mobilnym Punkcie Informacyjnym, umieszczonym na rynku w Oświęcimiu w następujących terminach:

Od środy, 3 sierpnia w Oświęcimiu, w ramach Festiwalu Funduszy Europejskich będzie można skorzystać z usług poradnictwa zawodowego. Do skorzystania z Bilansu Kariery zachęcamy szczególnie osoby pracujące.
Więcej informacji o Festiwalu Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie: http://www.festiwal.fundusze.malopolska.pl. Doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie będą dostępni w Mobilnym Punkcie Informacyjnym, umieszczonym na rynku w Oświęcimiu w następujących terminach:

• środa, 3 sierpnia, w godz. 11.00-18.00;
• czwartek, 4 sierpnia, w godz. 11.00-18.00;
• piątek, 5 sierpnia, w godz. 11.00-18.00;
• sobota, 6 sierpnia, w godz. 11.00-18.00;
• niedziela, 7 sierpnia, w godz. 14.00-19.00.

 

Bilans Kariery – pierwszy krok do otrzymania bonów szkoleniowych. Bilans Kariery to coś więcej niż CV (życiorys). W czasie jego trwania można określić, co chce się robić w przyszłości, jak się kształcić czy jakie szkolenie wybrać. Uczestnicy dowiadują się, co stanowi ich przewagę na rynku pracy. W efekcie poznają swoje możliwości, potencjał i kompletują portfolio, a doradca pomaga im stworzyć indywidualny plan rozwoju edukacyjno-zawodowego. Usługa ta to także pierwszy krok do skorzystania z bonów szkoleniowych na szkolenia językowe i komputerowe.
  

Z Bilansu Kariery mogą skorzystać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników), które:
• ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
• ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
• są w jakiś sposób związane z Małopolską – mieszkają tu lub tu się uczą czy pracują.
 

Jeśli nie jesteś pewny, czy spełniasz powyższe kryteria – wypełnij krótki test i sprawdź czy możesz skorzystać z Bilansu Kariery. Jeżeli wiesz, że je spełniasz, przyjdź w dniach 3 – 7 sierpnia do Mobilnego Punktu Informacyjnego na rynku w Oświęcimiu, możesz zabrać z sobą wcześniej wypełniony formularz zgłoszeniowy (wydrukuj i podpisz). Możesz również skontaktować się z Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie i umówić się na spotkanie z doradcą.
 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie,
e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl
tel.: 12 424 07 38
 

Więcej informacji o projekcie Kierunek Kariera (w ramach którego prowadzony jest Bilans Kariery, a na przełomie 2016 i 2017 roku oferowane będą bony szkoleniowe) udziela:
Biuro projektu „Kierunek Kariera”,
e-mail: kariera@wup-krakow.pl
tel.: 12 619 84 55