04.07.2014

Województwo zabezpieczyło pieniądze na północną obwodnicę miasta

  
Jest 160 mln zł na północną obwodnicę Oświęcimia. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o wpisaniu do prognozy finansowej 19 projektów inwestycji drogowych. Oświęcimska obwodnica jest przewidziana do realizacji w latach 2015 -2017. Jej początek został wyznaczony na ul. Chemików w Oświęcimiu. Stąd będzie biec przez Wisłę w kierunku Bobrka. Trasa ma mieć łącznie ok. 5 km. Wymaga wybudowania jednego mostu na Wiśle, wiaduktu nad torami kolejowymi nowego ronda na wysokości ulic Zwycięstwa i Dąbrowskiego. – To duże przedsięwzięcie i ważny projekt, który ułatwi nam komunikację w kierunku Krakowa – mówi Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

  
Jest 160 mln zł na północną obwodnicę Oświęcimia. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o wpisaniu do prognozy finansowej 19 projektów inwestycji drogowych. Oświęcimska obwodnica jest przewidziana do realizacji w latach 2015 -2017. Jej początek został wyznaczony na ul. Chemików w Oświęcimiu. Stąd będzie biec przez Wisłę w kierunku Bobrka. Trasa ma mieć łącznie ok. 5 km. Wymaga wybudowania jednego mostu na Wiśle, wiaduktu nad torami kolejowymi nowego ronda na wysokości ulic Zwycięstwa i Dąbrowskiego. – To duże przedsięwzięcie i ważny projekt, który ułatwi nam komunikację w kierunku Krakowa – mówi Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

 

Jak podkreśla marszałek Marek Sowa budowa obwodnicy północnej Oświęcimia uwolni miasto od ruchu tranzytowego. Będzie też ważna dla pobliskiej strefy gospodarczej. – Mamy decyzję środowiskową, prowadzone są działania związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), co może nastąpić na przełomie roku. Jak tylko będą możliwe do wzięcia pieniądze unijne, będziemy ogłaszać przetarg – informuje Marta Maj dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.