03.01.2014

Wolne lokale pod działalność gospodarczą

Miasto ogłasza przetarg na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą dwóch lokali użytkowych znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego 15.
Lokale znajdują się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez Eurodom. Przetarg ustny odbędzie się 15 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 na I lokal, a o godz. 10.30 na II lokal – w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 14.
 

Miasto ogłasza przetarg na wynajem na czas nieoznaczony, na działalność gospodarczą dwóch lokali użytkowych znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego 15.
Lokale znajdują się w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, zarządzanej przez Eurodom. Przetarg ustny odbędzie się 15 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 na I lokal, a o godz. 10.30 na II lokal – w Urzędzie Miasta Oświęcim – Wydział Mienia Komunalnego ul. Jagiełły 23 pok. nr 14.
 

Powierzchnia I lokalu: 174,67 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²: 19,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr. ,wod.kan, c.o.
Wysokość wadium: 4.082,00 zł.

Powierzchnia II lokalu: 146,75 m²
Stawka czynszu do licytacji za 1 m²: 19,00 zł
Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne: inst. elektr. ,wod.kan, c.o.
Wysokość wadium: 3.429,00 zł.

Pomieszczenia można oglądać 9 stycznia 2014 r. w godz. od 10.00 do 12.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z ZBM, tel. 33 8424051 lub 33 8422915.