12.11.2014

Wolne miejsca w projekcie dla młodzieży realizowanym przez OHP

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy posiada wolne miejsca w projekcie „Pomysł na siebie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.
Projekt ten adresowany jest do młodych osób w wieku 16-17 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich (mogą posiadać status domownika w gospodarstwie rolnym) i zainteresowanych ukończeniem kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zgodnie z intencją ze wsparcia w ramach ww. projektu powinni skorzystać przede wszystkim młodzi ludzie wywodzący się z drobnych, nietowarowych gospodarstw rolnych o niskich dochodach.

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy posiada wolne miejsca w projekcie „Pomysł na siebie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.
Projekt ten adresowany jest do młodych osób w wieku 16-17 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich (mogą posiadać status domownika w gospodarstwie rolnym) i zainteresowanych ukończeniem kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zgodnie z intencją ze wsparcia w ramach ww. projektu powinni skorzystać przede wszystkim młodzi ludzie wywodzący się z drobnych, nietowarowych gospodarstw rolnych o niskich dochodach.

 

Możliwość uzyskania kwalifikacji w zawodzie związanym z rolnictwem z jednej strony otworzy dla nich perspektywę kontynuowania pracy w rodzinnym, specjalistycznym gospodarstwie i podjęcia efektywnych działań mających na celu jego unowocześnienie i rozwój, z drugiej przeciwdziałać będzie niekorzystnemu zjawisku ukrytego bezrobocia na wsi.

W ramach projektu – oprócz kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które stanowić będą kluczową formę wsparcia, młodzież weźmie udział w kursie przedsiębiorczości, kursie językowym, komputerowym, zajęciach z doradcą zawodowym. Uczestnikom projektu w dniach zajęć dydaktycznych przysługiwać będzie bezpłatne wyżywienie, a także dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.