17.02.2014

Wsparcie Unii Europejskiej dla osób bezrobotnych w 2013 roku

Powiatowy Urząd Pracy podsumował 2013 rok, w którym zakończył realizację kolejnej edycji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa”. Jak przekazała Pani Wiesława Drabek-Polek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, projekt ten współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.3. Wsparciem w 2013 roku w ramach projektu objęto 502 osoby bezrobotne  z powiatu oświęcimskiego, zwłaszcza osoby znajdujące się szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby do 25 roku życia, po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne.
fot. www.pup.oswiecim.pl

Powiatowy Urząd Pracy podsumował 2013 rok, w którym zakończył realizację kolejnej edycji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa”. Jak przekazała Pani Wiesława Drabek-Polek, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, projekt ten współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.3. Wsparciem w 2013 roku w ramach projektu objęto 502 osoby bezrobotne  z powiatu oświęcimskiego, zwłaszcza osoby znajdujące się szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby do 25 roku życia, po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne.
fot. www.pup.oswiecim.pl

Uczestnicy projektu skorzystali z takich form pomocy, które pozwoliły im uzyskać nowe kwalifikacje, umiejętności praktyczne a przede wszystkim zdobyć doświadczenie zawodowe. Wspierana była również przedsiębiorczość poprzez udzielanie pomocy finansowej osobom chcącym rozpocząć prowadzenie własnej firmy. W ramach projektu:
– 299 osób zostało skierowanych na staże, podczas których nabyły doświadczenie zawodowe,
– 127 osób otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie średnio 20 000 zł, tworząc nowe firmy w powiecie oświęcimskim, 
– 76 osób zostało skierowanych na szkolenia, w trakcie których podniosły lub nabyły kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w takich szkoleniach jak :
Magazynier, Operator koparko – ładowarki, Nowoczesny sprzedawca, Pracownik kadrowo – płacowy, Spawanie MAG TIG.
– 502 osoby objęte zostały Indywidualnym Planem Działania, w trakcie którego nabyły umiejętności poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji i przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Na wsparcie udzielone w ramach projektu w 2013 roku przeznaczono 4 354 910,28 zł,  co stanowiło 99,35 % wartości projektu. Efektywność zatrudnieniowa na koniec grudnia 2013 r. wyniosła 70,72 %, tj. 355 osób, tyle uczestników projektu znalazło zatrudnienie lub rozpoczęło własną działalność gospodarczą.

Uczestnicy projektu zostali objęci poradnictwem zawodowym, które umożliwiło  im zdiagnozowanie ich potrzeb oraz doboru odpowiedniej formy wsparcia w ramach projektu. Ponadto osobom skierowanym na staże zawodowe udzielono pomoc w wyborze pracodawcy. Wszystkie osoby uczestniczące w stażach i szkoleniach otrzymały stypendia, które nierzadko stanowiły pierwsze lub jedyne źródło dochodu, a dla wielu osób były dodatkową motywacją do tego, aby być aktywnym na rynku pracy podnosząc swoje kwalifikacje 
i umiejętności.

Podział ilościowy osób, które brały udział w projekcie w roku 2013 w rozbiciu na poszczególne gminy naszego powiatu przedstawia się następująco:

Brzeszcze – 33 osoby,
Chełmek – 36 osoby,
Kęty – 163 osoby,
Osiek – 19 osób,
Miasto Oświęcim – 131 osób,
Gmina Oświęcim –59 osób,
Polanka Wielka – 8 osób,
Przeciszów – 23 osoby,
Zator – 30 osób.

W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu realizował również projekt pod nazwą „Nowy standard III” współfinansowy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. Projekt ten miał na celu wspieranie oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.